JSME ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ SPOLEČNOSTÍ PŮSOBÍCÍCH V MALOOBCHODU

Pravidelná setkávání nám umožňují výměnu zkušeností, sledování společných cílů a rozvoj retailu jako celku.

RETAIL CLUB 2020

Jsme dobrovolná skupina majitelů, jednatelů a top managementu retailových obchodů a maloobchodních řetězců, kteří mají společné podnikatelské zájmy, potřeby a starosti.

Pořádáme pravidelná neformální setkání, na kterých společně sdílíme zkušenosti a znalosti získané při podnikání a činíme společně takové kroky, které pomohou dále efektivně rozvíjet podnikání každého z nás. 

"Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch." Henry Ford


RETAIL CLUB 2020 

Společně jsme silnější a dokážeme lépe reagovat na nové trendy. Přidejte se k nám i Vy a přijďte na naše setkání

Sdílíme své poznatky a zkušenosti

Každý sdílí jen to, co uzná za vhodné. Vzájemně se učíme, poznáváme a komunikujeme.

Zastupujeme obor retailu

Obor s dlouho letou tradicí, věrnými zákazníky a s nekonečným potenciálem k růstu. Nebojíme se investovat čas a know-how do dalšího rozvoje. 

Hledáme nová řešení

Ve všech oblastech se snažíme hledat moderní trendy, objevovat nebo i vyvíjet nové, abychom udrželi krok s dnešní turbulentní dobou.

SDÍLEJME, VYJEDNÁVEJME, UČME SE, RAĎME SE A ČERPEJME ZE SVÝCH DLOUHOLETÝCH ZKUŠENOSTÍ.

Cílem našeho klubu je propojovat aktivní podnikatele, zejména z oblasti maloobchodních řetězců, společně sdílet zkušenosti a znalosti získané při podnikání a činit společně takové kroky, které pomohou dále efektivně rozvíjet podnikání každého z nich.

  • vyměňování si zkušeností nabytých dlouhodobým fungováním v maloobchodu
  • spojování se při vyjednávání s dodavateli služeb (např. banky, operátoři, vozový park)
  • vyměňování si kontaktů a informací o příležitostech pro další rozšíření maloobchodní sítě
  • vyměňování si zkušeností s používaným softwarem
  • spojování se při používání věrnostního programu a dárkových šeků
  • předávání si zkušenosti z oblasti lidských zdrojů
  • diskuze nad novými postupy (např. inventarizace majetku a zboží, procesní opatření, účetnictví, koučink, struktura společnosti a hierarchie, koloběh dokumentů, audity, finanční kontroly, jednání s veřejnou správou)
  • vzdělávání a rozvoj členů ve všech výše uvedených oblastech

Klub je zastřešen skupinou DT-holding a.s.